A SZTAKI vezetésével alakul meg a Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központ

Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter az Infotér Konferencián bejelentette, hogy a SZTAKI vezetésével 2020-ban megalakul a Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központ. A központot a Digitális Jólét Program keretében létrejött MI Koalíció hozza létre, vezetője a SZTAKI, tagjai az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) kutatóintézetei és felsőoktatási intézményekből kerülnek ki.

A Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központ (AI National Lab) feladata lesz a mesterséges intelligencia (MI) témában induló és folyamatban lévő alap- és alkalmazott kutatások szervezése, koordinálása, ezzel a részvétel európai AI Excellence Centerek munkájában. A központ bekapcsolódik a nemzetközi MI-kutatási együttműködésekbe, illetve részt vesz az MI-oktatásában és MI-fejlesztésben is.

„A SZTAKI küldetése szerint »erős – és jellemzően célzott – alapkutatási tevékenységre támaszkodva, széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében hoz létre új eredményeket, és támogatja azok alkalmazását a gazdaság és a társadalom fenntartható fejlődésének érdekében, ugyanakkor működési területén segít megőrizni, és lehetőség szerint magasabb szintre emelni a hazai tudományos-műszaki kultúrát«. A megalakítandó Mesterséges Intelligencia Kiválósági Központ célkitűzései jelentős összhangban vannak küldetésünkkel. Hagyományainkra, valamint a mesterséges intelligencia kutatásában és alkalmazásában elért eredményeinkre támaszkodva készséggel és örömmel veszünk részt a Kiválósági Központ munkájában” – mondta Monostori László, a SZTAKI igazgatója az MI Kiválósági Központ létrehozásáról.    

Nemzeti MI-stratégia készül

„Magyarország jelenleg is egy gazdasági dimenzióváltás kapujában áll, amely keretében a munkalapú gazdaság tudásalapú gazdasággá fejlődhet. Ennek érdemi része a mesterséges intelligencia terjedésére való felkészülés, amelynek jegyében az immár közel 200 tagú MI Koalíció egyéves működésének eredményeire építve elkészült az MI akcióterv” – mondta Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter az Infotér Konferencián.

Az akcióterv kiemelt célja, hogy áttörést érjen el a mesterséges intelligencia társadalmi tudatosításában. Az MI Koalíció ezért skandináv mintára meghirdeti az AI Challange-t, melynek célja, hogy 2020 végére legalább százezer magyar polgár elvégezzen egy alapozó MI-kurzust. Az online képzés mellett állandó kiállítás nyílik a Csodák Palotájában is a témában.

A koalíció célja az is, hogy megszólítsanak legalább 1 millió magyar embert azzal az üzenettel, hogy a mesterséges intelligenciától nem kell félni, mivel az egy mindennapi életünkben jelen lévő technológia, amelyet közös gazdasági és társadalmi erőfeszítéssel saját előnyünkre kell és lehet fordítani.

Jönnek az adatpiacterek, úton az adatvagyon szabályozás

Az intézkedéscsomag kulcseleme az MI ökoszisztéma szervezetrendszerének definiálása, amely a SZTAKI által vezetett MI Kiválósági Központra és az MI Koalícióra épül. A Kiválósági Központ elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazott és az alapkutatásokat koordinálja, míg az MI Koalíció a piacszervezés és általános tájékoztatás mellett brókeri funkcióban ökoszisztéma építést és menedzsmentet, továbbá MI képzésszervezést végez.

Dr. Palkovics László azt is bejelentette, hogy GDPR-kompatibilis adatpiaci platformot hoznak létre az állami és versenyszférában keletkező, nem személyhez kötött adatoknak. Létrejön a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, amely megteremti a felhasználás feltételeit, azonosítja az érdekelt szereplőket, valamint támogatja az adatpiac kiépítését és működését

Emellett 2020 tavaszáig kereshetővé válnak a nem személyhez kötött vagy teljesen anonimizált közadatok. Az adatvagyontörvény előkészítése pedig ugyancsak folyamatban van a DJP 2030 stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megfelelően.

Az MI országstratégia előkészítése iparági workshopokon folytatódik, ahol az MI Koalíció definiálja azokat a fókuszterületeket, ahol Magyarország a világpiacon értelmezhető szinten az élvonalba törhet.

""