Német-Magyar Innovációs Nap Budapesten (SAJTÓKÖZLEMÉNY)

Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában

A Fraunhofer Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (SZTAKI) együttműködéséről rendezett esemény keretében sor került a német-magyar partnerségben, újonnan megalapított EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. irodaegyüttesének hivatalos megnyitására. A kiválóság és az eredetiség a Fraunhofer Társaság küldetésének két központi eleme. Ahhoz, hogy ezek Németország határain kívül is érvényesüljenek, illetve biztosítva legyen a németországi és európai hálózat jövőbeli életképessége, a Fraunhofer a legjobb külföldi partnerekkel folytat kooperációt. A Fraunhofer Társaság éppen ezért működik együtt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével (SZTAKI) már hosszú ideje. A tudományos kooperáció elmélyítése céljából a két partner Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában címmel 2018 május 25-én Német-Magyar Innovációs Napot tartott Budapesten, az MTA SZTAKI-ban. Az esemény előadói között olyan személyiségek szerepeltek, mint Reimund Neugebauer professzor, a Fraunhofer Társaság elnöke, Lovász László professzor, az MTA elnöke, Palkovics László professzor, Innovációs és Technológiai miniszter, valamint Monostori László professzor, az MTA SZTAKI igazgatója, egyben a Fraunhofer-SZTAKI kooperáció vezetője.

Az innovációs nap központi elemét a Fraunhofer és az MTA SZTAKI által újonnan létrehozott EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. irodaegyüttesének megnyitása képezte. Az innovációs cég hátterét biztosító EPIC projekt (Centre of Excellence in Production Informatics and Control) fő célja a partnerek által elért, nemzetközileg elismert kutatási és fejlesztési eredmények ipari átültetése a kiber-fizikai gyártás és logisztika területén, valamint – ezzel összhangban – az ipari digitalizáció és az Ipar 4.0 regionális központjának kialakítása. Az EPIC projekt az uniós forrás mellett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott hazai költségvetési támogatással, valamint a konzorciumi tagok hozzájárulásával összesen mintegy 22 millió Euró költségvetésű és hét éves futamidejű. „Meggyőződésünk, hogy az EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. ragyogó jövő előtt áll” fejtette ki Monostori László professzor. „A Fraunhofer Társaság és az MTA SZTAKI egymást kiegészítő tudása és portfóliója, a hazánkban és a tágabb régióban a magas szintű fejlesztési és szolgáltatási tevékenység iránti igény együttesen kiváló alapot biztosít a közös vállalkozásunk számára, mely jelentős hozzájárulást tud nyújtani az európai innovációs folyamatokhoz és a kiválósági szint növeléséhez.”

d

Tiszteletbeli doktori cím adományozása Reimund Neugebauer professzor részére

„Nemzetközi kapcsolatainkban is a kiválóság és az eredetiség áll a középpontban. A magyarországi partnereinkkel hosszú idő óta folytatott, és a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésünk mindkét tudományos szervezet számára különösen hatékony és gyümölcsöző. Meggyőződésem, hogy kooperációnk – a tudományosan kiemelkedő kutatási eredmények ipari felhasználásba vitele révén – mind országaink, mind egész Európa gazdasági erejét fenntartható módon növeli, segítve a globális versenyben történő helytállást” mondta Reimund Neugebauer professzor, Fraunhofer-elnök az együttműködés elmélyítése és a közös projektek kapcsán. A budapesti eseményhez kapcsolódva Neugebauer professzor tiszteletbeli doktori címet vett át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), melyben kutatóként, tudományirányító személyiségként elért rendkívüli eredményei, és nem utolsósorban a magyar-német tudományos együttműködés érdekében folytatott elkötelezett tevékenysége elismeréseként részesül.

x

Kooperáció és Innováció

A Kiválósági együttműködés az innováció szolgálatában címmel megrendezett Innovációs Nap a Fraunhofer Társaság és az MTA közötti sokéves, sikeres együttműködés eredményeként jött létre. 2010-ben a két szervezet az MTA SZTAKI-ban Termelésmenedzsment és –informatika Projektközpontot hozott létre. Az elmúlt évben a kooperációs partnerek európai szinten értek el kiemelkedő sikert: Az EU Spreading Excellence and Widening Participation (Teaming) programja keretében hét évre szóló, jelentős támogatást nyertek el egy Termelésinformatikai és -irányítási Kiválósági Központ megalapítására (EPIC, Centre of Excellence in Production Informatics and Control). A tudományos koordinátor MTA SZTAKI mellett a konzorciumot három németországi Fraunhofer intézet (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK, és a Fraunhofer Institute for Production Technology IPT), a Fraunhofer Austria, a BME Gépészmérnöki, valamint Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karai, továbbá – mint konzorciumvezető – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) alkotja.

fgf

Az EPIC projektről és az előzményekről bővebb információ az alábbi linkeken található:

Kontakt: Pintér Dániel Gergő, MTA SZTAKI kommunikációs vezető, pinter.daniel.gergo@sztaki.mta.hu

Az eseményről készült képek elérhetőek a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, itt.

Sajtóközlemény fájl