Egyetemi tanárrá nevezték ki Bozóki Sándort, a HUN-REN SZTAKI kutatóját

Bozóki Sándor, a HUN-REN SZTAKI Operációkutatás és Döntési Rendszerek Kutatócsoport tudományos főmunkatársa szeptember 5-én, Novák Katalin köztársasági elnöktől vehette át az elismerést.

„Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2023. szeptember elsejével egyetemi tanárrá nevezte ki intézményünk négy munkatársát: Bozóki Sándort (Operáció és Döntés Intézet, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék), Keszey Tamarát (rektorhelyettes; Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet, Marketingmenedzsment Tanszék), Mizik Tamást (Fenntartható Fejlődés Intézet, Agrárgazdaságtan Tanszék),  és Rencz Fannit (Társadalom- és Politikatudományi Intézet, Egészségpolitika Tanszék). Mellettük kinevezték a januártól a Corvinushoz belépő Nyíri Pált (Globális Tanulmányok Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék) is” – fogalmaz a Corvinus Egyetem honlapja.

Bozóki Sándor a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte doktori fokozatát 2006-ban, majd 2019-ben habilitált. 2001 óta a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium Operációkutatás és Döntési Rendszerek Kutatócsoportban dolgozik, 2021 óta kutatócsoport-vezetőként.

Számos döntéstámogatási feladat megoldásában vett részt, pl. döntéstámogató rendszer kidolgozása az átoltottság szintjét növelő projektek csoportos többszempontú modellen alapuló rangsorolására, gyógyszergyári készletmodellezés, a szegedi villamos- és trolitenderben szereplő részszempontsúlyszámok és a részszempontok szerinti értékelési módszerek elemzése, banki projektek rangsorolása.

Korábban egy OTKA-kutatás vezető kutatója, 2018–2021 között a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztályán az Operációkutatási Tudományos Bizottság titkára volt. Jelenleg az Alkalmazott Matematikai Lapok felelős szerkesztője, valamint 2020-2023 között a Magyar Operációkutatási Társaság titkára.

Díjak:

  • Kiváló Mentor Díj
  • Jean-Pierre Brans PROMETHEE Award for the best paper
  • European Journal of Operational Research Editors' Award for Excellence in Reviewing
  • Gyires Béla-díj
  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  • ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj
  • SZTAKI Intézeti Publikációs Díj
  • SZTAKI Intézeti Díj
  • Farkas Gyula Emlékdíj


Oktatási-kutatási tevékenysége:

Húsz éve tanít döntéselméleti és operációkutatási tárgyakat a SZTAKI-ba kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszéken, majd 2006 óta az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszéken. Vendégoktatóként az ELTE-n, a BME-n, valamint a CEU-n tartott kurzusokat.

33 szakdolgozat és két doktori értekezés témavezetője, 10 hallgatója ért el TDK-, ill. OTDK helyezést, közülük ketten OTDK első díjat. Kutatási területei a többszempontú döntési modellek és az optimalizálás. 32 nemzetközi folyóiratcikke közül öt D1-es, további nyolc pedig Q1-es kategóriájú. Eredményeire több mint 600 független hivatkozást kapott (MTMT), Hirsch-indexe 13, Erdős-száma 2.

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele:

10 országból 21 külföldi társszerzővel van közös cikke. A EURO Working Group in Multi Criteria Decision Aiding (EWG-MCDA) 2021. évi konferenciájának főszervezője, valamint számos további nemzetközi konferencia szervező- vagy programbizottságának tagja.

Jelenleg a European Journal of Operational Research folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, valamint a Central European Journal of Operations Research folyóirat különszámának vezető vendégszerkesztője. Közel száz nemzetközi folyóiratcikket bírált.