COPROLOGS: Körforgásos gazdaságra fókuszáló projekt indult a SZTAKI-ban

Az SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumát vezető Váncza József irányításával, 2022. január 1-én indult COPROLOGS projekt a körforgásos gazdaság kihívásaira koncentrál. A hivatalosan „Kooperatív gyártó- és logisztikai rendszerek kutatása a versenyképes és fenntartható gazdaság támogatására” névre hallgató projekt NKFIH alapból valósul meg.

A projekt háttere

A jelenlegi, immár az ipar digitális transzformációja által áthatott gyártás fő kihívásai, hogy miként egyeztethető össze a versenyképesség és hatékonyság kritériuma a fenntarthatóság követelményeivel, és hogy a hálózati jellegű, több fél együttműködésén alapuló megoldások miként adaptálhatók gyorsan változó körülményekhez.

Mindez igaz a termékek értékláncában összekapcsolt cégek, gyárak és termelőegységek, valamint az ezeket összekötő logisztikai hálózatok működésére is. A témának különös jelentőséget ad a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk hatása a gyártásra és a kapcsolódó logisztikára.

Új hálózati modelleket kell kialakítani, amiben az önálló üzleti felek együttműködése egyrészt lehetőséget ad a változásoknak ellenállóbb, rugalmasabb működésre, az anyagi erőforrások hatékonyabb felhasználásra (pl. körkörös gazdaság révén), és a gyártással és logisztikával járó együttes környezeti terhelés csökkentésére.

Célkitűzés

A kutatás és fejlesztés célja az ipar digitális transzformációja nyomán létrejött új technológiai lehetőségek kihasználása annak érdekében, hogy a termelési és logisztikai hálózatok működése hatékonyabb legyen, azok alkalmazkodni tudjanak változó körülményekhez, mégpedig oly módon, hogy tekintetbe veszik a fenntartható gyártás követelményeit is. Célunk, hogy olyan modelleket, kommunikációs és döntés eljárásokat, illetve ezekre alapuló üzleti modelleket dolgozzunk ki, melyek reális körülmények közt alkalmazhatók.

A módszerek a digitalizáció eredményeként rendelkezésre álló adatokra, az azokból származtatható előrejelzések és ütemtervek generálására, másrészt olyan kooperatív protokollokra alapulnak, amik ösztönzik a feleket nem csak az információk, hanem a költségek, kockázatok és nyereségek megosztására is. Ilyen módon egy körkörös gazdasági modell működtetését, és a környezeti terheléssel járó költségek figyelembevételével magát a fenntartható gyártást is támogatni tudjuk.

A megoldásokat a legkorszerűbb kommunikációs és felhő-alapú számítási technológiák alkalmazásával kívánjuk implementálni és demonstrálni. Kiemelt célunk ipari gyakorlatban, és a téma jellegéből adódóan nemzetközi kontextusban is alkalmazható eredmények elérése. Ezért a munka során a kulcsproblémákat és javasolt megoldásainkat egyeztetjük az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség tagjaival, és jelentős erőket fordítunk arra, hogy sikeres európai K+F pályázatok részesei legyünk.

További részletek a hivatalos weboldalon olvashatók: https://coprologs.eu/hu