CONCORDA

 
Concentrated Cooperation on Research Data
2020. ápr.
 

A projekt célja magyar kutatási adat repozitórium létrehozása a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kutatások támogatása céljából. A kutatási adat repozitórium hazai és nemzetközi szinten adattárolási és repozitórium szolgáltatásokat, valamint egyértelműen (peer-to-peer módon) szabályozott és megbízható adatmegosztást biztosít.

A rendszer épít a SZTAKI és a Wigner kutatóintézetek által működtetett MTA Cloud szolgáltatásaira mind a biztonságos adattárolás, mind pedig a jól definiált hozzáférhetőségi jogosultságok tekintetében.

Bár a repozitórium generikus, elméletileg bármely kutatói közösség számára hasznos szolgáltatásokat nyújt,  előnyben részesítjük a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kutatók, kutató csoportok, intézmények kiszolgálását.

Az adat repozitórium fejlesztését két lépcsőben tervezzük. Az első lépcsőben megvalósul:

 • Nemzetközileg megosztott, publikációhoz társított kutatási adathalmaz tárolás.
  Maga a publikáció egyértelműen hivatkozhat a tárolt kutatási adatokra. A publikációhoz társított adat entitásokat individuálisan avagy összecsomagoltan szeretnék feltölteni, amely után a rendszer kicsomagolja és az adat hivatkozás alapján rendezetten tárolja el az entitásokat.
 • Adott tudományos közösség tudományos adatainak nemzetközi megosztása.
  A kívánt repozitórium funkciók: adatentiások individuális és burst-ös feltöltése, metaadatok individuális bevitele formon keresztül és azok burst-ös feltöltése. Az adat entitások azonosítása, böngészése, kereshetősége, individuális és keresési eredmény halmazok együttes letöltése.
 • Kutatási adatok nyílt/zárt hosszú távú nemzetközi megosztása.
  A tervezett metaadatolás teljes körű és megfelel a hosszú távú digitális tárolás elvárásainak (OAIS).

Az első lépcsőben kialakított szolgáltatás a Dataverse szoftverre épül, azt fejleszti tovább és egészíti ki a magyar igényekhez igazítva. A második lépcsőben a nyers adatok megosztására és közös előállítására, gondozására adunk megoldást. A rendszer így már a kezdetektől adja a következő szolgáltatásokat:

 • Hivatkozások létrehozása adathalmazokra és fájlokra.
  EndNote XML, RIS és BibTeX formátumok.
 • OAI-PMH (Harvesting) interfészt biztosít.
  Metaadatok nyilvánossá tétele más rendszerek felé, illetve metaadatok gyűjtése.
 • EduID bejelentkezés támogatása.
 • Schema.org JSON-LD támogatás.
  Ez lehetővé teszi a Google Dataset Search szolgáltatás használatát más szolgáltatások felől.
 • Verziókövetés.
  Az adathalmazok és fájlok változásainak listája tárolásra kerül.
 • Irányított keresés (Faceted search) támogatása.

Részleg