Újabb SZTAKI-s Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak. A Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium két tagja Németh Balázs és Bauer Péter, illetve a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium munkatársa, Manno-Kovács Andrea 2018-2021 között Bolyai János kutatói ösztöndíjban részesül.

Németh Balázs "Autonóm jármű- és közlekedésirányítási rendszerek tervezési módszereinek kutatása az emberi tényezők figyelembe vételével"; Bauer Péter: "Mono kamera alkalmazása pilóta nélküli légieszközök akadály felderítési és ütközés elkerülési eljárásaiban"; míg Manno-Kovács Andrea "3D-s szaliens objektum modellek tervezése orvosi tér-adatok elemzésére és környezetmegfigyelésre" témában végzi majd kutatását.

Németh Balázs munkája a labor autonóm gépjármű irányítási kutatásaihoz kapcsolódik, a jelenleg elért eredmények kiterjesztésére irányulóan. Bauer Péter témája a labor repülőgép látni és elkerülni rendszerek területén végzett sok éves sikeres kutatásához (ld. itt.) kapcsolódik és az időközben felmerült elméleti kérdések tisztázására irányul. Manno-Kovács Andrea munkája a labor több aktuális kutatási tématerületén, az orvosi tér-adatok elemzésében illetve a környezetmegfigyelésben egyaránt megjelenő 3D-s szenzorjelek feldolgozásának elméleti kérdéseit célozza.

Eredményeikhez gratulálunk, kutatásukhoz további sok sikert kívánunk!

bolyai