Műhelybeszélgetés nemzetközi részvétellel robotikáról, gépi tanulásról

A HUN-REN SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának több kutatója – Erdős Gábor, Hajós Mátyás, Horváth Dániel, Kemény Zsolt, Kovács András és Tipary Bence – nemrég fogadta egy futó európai projekt konzorciumának képviselőit kétnapos, élő bemutatókkal is egybekötött műhelybeszélgetés keretein belül. A találkozó vendégei Horváth Dániel és Kemény Zsolt előadásain keresztül betekintést kaptak a gépi – elsősorban megerősítéses – tanulás és a robotika súlyponti kérdéseibe, jelenlegi fejlettségét képviselő kiválasztott megoldásaiba.

A találkozót kötetlen eszmecsere egészítette ki, melynek központi felvetései közt kiemelt helyen szerepelt a nemzetközi konzorcium meghatározó tagjainak
szakterületei – elsősorban formális logikára épülő automatizálható módszerek – lehetséges alkalmazása olyan robotikához kötődő területeken, mint a biztonságos működés garanciáinak igazolhatóan teljes bizonyítása.

Különböző tudományterületek efféle összekapcsolása a robotikában egyre nagyobb jelentőséggel bír, mind az ember–gép együttműködés térnyerése, mind a biztonságos robotizált környezetek hatékonyabb, gyorsabban alkalmazkodó tervezését megkövetelő ipari igények erősödése okán.

""