Innovatív ötlet a katasztrófahelyzetekre való felkészítésben: rádióinterjú Majdik Andrással

Dr. Majdik András, a HUN-REN SZTAKI tudományos főmunkatársa, a B-Prepared  projekt koordinátora, Földeák Flórával beszélgetett a Kossuth Rádió Trend-Idők c. műsorában.

A projekt új, különleges módszert fejleszt a lakosság kataszrófa-helyzetekre való felkészítésére. Sajnos olyan világban élünk, ahol az extrém időjárási események egyre gyakoribbak lesznek, így az alkalmazkodó és befogadó katasztrófaelőkészítés szükségessége vitathatatlan.

A projektvezető hangsúlyozta, hogy nem specifikus katasztrófákra, hanem kezelésük tágabb perspektívából való megközelítésére fókuszálnak. Az árvizek, földrengések, erdőtüzek, valamint kisebb, de speciális balesetek, mint például alagút vagy metró balesetek, mind részét képezik az általuk kidolgozandó, átfogó oktatási anyagnak.

Az András által felvázolt három oktatási platform épp annyira változatos, mint az általuk kezelt katasztrófák: az első egy webalapú megoldás, amely egy játékos tanulásmenedzsment rendszert mutat be testreszabott tartalommal különböző korcsoportok számára. Ezt kiegészíti egy interaktív, GPS-alapú, helyspecifikus, játékos megközelítés okostelefonokra, amely még jobban elmélyíti a az elsajátított ismereteket. A leginnovatívabb szempont azonban a virtuális valóság (VR) bevonása a fejlesztésbe. Egy VR-alapú túlélőjáték, amely valós történelmi eseményekbe van beágyazva, valóságos és élethű tanulási élményt tud nyújtani.

A projektvezető kiemelte: a projekt fő célja a katasztrófahelyzetek túléléséhez szükséges gyakorlati készségek kifejlesztése.

A B-prepared projekt különlegessége a fentieken kívül az, hogy a fejlesztési folyamat egészében elkötelezettek a felhasználók bevonása mellett. Nyitott hackathonokat terveznek, amelyek bárkit szívesen látnak, aki ki szeretné próbálni az alkalmazások kezdeti verzióit. Ez a nyitott megközelítés egybecseng a projekt fő víziójával, miszerint játékos és tapasztalati oktatási anyagokat hozzanak létre.

A 2023. októberében indított projekt még természetesen kezdeti fázisában van, és a felhasználói visszajelzések elengedhetetlenek annak formálásához. András a rádióhallgatókat ösztönözte, hogy látogassanak el a projekt weboldalára, és vegyenek részt egy kérdőív kitöltésében. Ez a felmérés az aktuális tudásbázis és a tanulásmenedzsment-rendszer, az okostelefon alkalmazás és VR játék specifikus igényeinek felmérését célozza meg. Az így gyűjtött visszajelzések kulcsfontosságúak lesznek ezeknek az alkalmazásoknak a további finomításában és fejlesztésében. (A kapcsolódó kérdőív elérhető itt.)

A B-prepared Horizon Europe projekt élen jár a katasztrófákra való felkészülés oktatásának forradalmasításában. Az új technológiák és a felhasználók aktív bevonásával, illetve a közösségtől érkező visszajelzések konstruktív felhasználásával ez a kezdeményezés nem csupán egy projekt, hanem közös út egy biztonságosabb és ellenállóbb jövő felé.