A HUN-REN SZTAKI-ban tartották a HUN-REN MI nagyköveti workshopot

A HUN-REN legfontosabb célja a kutatói eredményesség támogatása, ennek egy fontos eszköze lesz a mesterséges intelligencia használatának képessége, amelynek a fejlesztése áll a HUN-REN Mesterséges Intelligencia Akciótervének középpontjában – foglalta össze a hétfői MI nagyköveti workshop legfontosabb üzenetét Jakab Roland vezérigazgató.

A génszekvenálási adatok elemzésétől kezdve a gépi látásig a HUN-REN hálózat kutatói számos módon alkalmazzák már a mesterséges intelligencia legújabb lehetőségeit, ám olyan kutatóhely is van, ahol ma még csak a „klasszikus", azaz szöveggondozó-fordító MI-alkalmazásokat ismerik – derült ki azon a workshopon, amelyen a hálózat MI nagykövetei első ízben találkoztak egymással. Az egy hónapja bemutatott és a mostani workshopon részletesen tárgyalt MI Akcióterv célja éppen az, hogy a hálózat minden intézetének, kutatóhelyének segítsen a legjobb MI technológiák bevezetésében, hozzájárulva ezzel tudományos teljesítményük további emeléséhez.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, aki a kormányzat által kezdeményezett Mesterséges Intelligencia Koalíció létrehozásában és vezetésében is jelentős szerepet vállalt, köszöntőjében hangsúlyozta, azt szeretné elérni, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat igazi zászlóshajó legyen: „Ne csak a felsőoktatásnak és a kutatói szférának, hanem az egész országnak mutassuk meg, hogy a mesterséges intelligenciát segítségül hívva még sikeresebbek, még eredményesebbek, még inkább láthatók leszünk a világban!” – fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette, a távlati cél az, hogy a HUN-REN Központban tudományterületenként legyen egy-egy olyan adattudós, egy szakértő, akit a kutatók segítségül hívhatnak kutatásaik MI támogatásának megtervezéséhez. Az MI nagykövetekkel együtt ők lesznek a „híd” a domain tudás és a technológia hozta lehetőségek között.

A márciusban megrendezett I. MI Akcióterv Workshopot követően – amelyen a kutatóhelyek vezetői találkoztak – az április 8-ai rendezvényen négy asztalnál a tizenkilenc MI nagykövet között zajlottak a személyes beszélgetések, így a HUN-REN vezetése közvetlen képet kapott a kutatóhelyeken már kialakult jógyakorlatokról a mesterségesintelligencia-megoldások használatában, valamint a technológia használatát segítő belső képzési anyagok, egyéb támogató eszközök rendelkezésre állásáról, szükség esetén megalkotásáról.

A „world café” stílusban, egyfajta „vetésforgóban” lezajlott beszélgetéseket Jakab Roland HUN-REN vezérigazgató, Szertics Gergely vezérigazgatói MI tanácsadó, Benczúr András, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője és Lovas Róbert, a HUN-REN SZTAKI igazgatóhelyettese moderálta.

Az elhangzottak alapján kijelenthető, hogy szinte minden kutatóintézetnél léteznek már azok a jógyakorlatok, azok a projektek, amelyekből érdemes tanulni. Ugyanakkor nagy különbségek tapasztalhatók abban, hogy hol milyen arányban használják a mesterséges intelligencia lehetőségeit. Kiderült az is, hogy a Google „segítő szerepét” egyre inkább átveszi a Chat GPT és a hasonló alkalmazások, amikor az internet teljes egészét pásztázó, fizetős verzió képességeit használják fel a kutatók bizonyos kérdések megválaszolásához. Majdnem minden kutató igénybe veszi a tartalmakat és akár képeket is generáló MI-t angol nyelvű szövegek készítésére, programkódírásra. Nagyon sok esetben használják az MI technológiákat mesterséges képadatbázisok elemzésére, bioinformatikai kutatásokhoz, matematikai tételek bizonyítására (pontosabban olyan struktúrák keresésére, amelyek segítenek a tétel bizonyításában), de például digitális arcrekonstrukcióban is nagy segítséget jelent az MI. Elhangzott, nagy szükség van olyan munkatársakra, aki képesek „konyhakész állapotba” hozni az adott kutatáshoz szükséges adathalmazt, hogy utána az MI segítségével az adatokat fel lehessen dolgozni. Szükséges tehát a kutatók és az adattudósok szoros együttműködése, miközben az alkalmazók és az adattudósok még nem feltétlenül értik egymás nyelvét – fogalmazódott meg gyakorlati tapasztalatként.

A beszélgetéseken szóba került a Komondor, hazánk legnagyobb számítási teljesítményű, 2023 januárjában átadott szuperszámítógépe is. Hamarosan elkészül a Levente névre hallgató újabb szuperkompjúter is, amit a remények szerint az akadémiai szféra használhat majd a legnagyobb mértékben. Lovas Róbert (SZTAKI) szót ejtett az ugyancsak a kutatók számítási igényeit segítő HUN-REN Cloudról is, amelynek használatát kutatóhelyi rendezvényeken kívánják majd népszerűsíteni. Kiderült, hogy a Rényi Intézet és a Wigner FK esetében már jelenleg is igen komoly MI-szaktudás áll rendelkezésre. E kapacitásokra mindenképpen érdemes majd építeni a HUN-REN teljes hálózatát segítő programok kifejlesztésénél.

A workshop befejező részében Jakab Roland vezérigazgató és Szertics Gergely MI tanácsadó ismertette a HUN-REN MI Akcióterv részletesebb lebontását. Az első fontos cél a beágyazódás a nemzetközi hálózatba (ehhez szükséges a nemzetközi és a hazai jógyakorlatok összegyűjtése, majd ezek segítségével egy inspirációs weboldal összeállítása, illetve a kapcsolódó EU-s és hazai pályázatok figyelése, a pályázatírás segítése). A második elem a technológiai támogatás (ide tartozik egy olyan kutatói eszközlista összeállítása, amelyben a kutató megtalálhatja a már tesztelt, jól működő, ajánlott alkalmazásokat, illetve ennek a programpontnak a része egy számításiinfrastruktúra-térkép elkészítése is, azaz annak feltérképezése, hol milyen számítási kapacitás áll rendelkezésre). Az akcióterv egy másik célja az etikus és elfogadott MI használati irányelvek kidolgozása és az adatelérés támogatása. Igen fontos programpont a kompetenciák és a személyi támogatás. Szükség lesz alapozó és specializált képzésekre, de a nemzetközileg elérhető tudásterjesztő formák előszűrésére, valamint a rendezvény apropóját jelentő MI Nagyköveti program további lebontására is.

Az akcióterv nyolc pontjának részleteit, a programpontokkal kapcsolatban felmerült igényeket, gondolatokat ugyancsak négy „asztaltársaságra” bontva beszélték át az MI nagykövetek, akik egyúttal a következő negyedév fejlesztési fókuszpontjait, a következő nagyköveti találkozó tématerveit is megvitatták.

""