Élvonalbeli európai informatikai kutatási infrastruktúrákra fókuszáló nemzetközi projekt partnerei találkoztak Budapesten

A SLICES-SC konzorcium tagjai a hazai érdekeltekkel együtt Budapesten vitatták meg az EU H2020-as projekt hátralévő időszakának munkatervét. A HUN-REN SZTAKI 10 európai országból fogadta partnereit, hogy a nemzetközi kutatási infrastruktúra közösség megerősítésén munkálkodjanak.

A SLICES-SC (Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies Starting Communities) egy 42 hónapos európai projekt, amelynek célja kutatási infrastruktúra biztosítása az informatikai kísérletek elvégzéséhez, valamint kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és nyújtása többek között 5G, 6G, NFV, a IoT- és a felhőalapú számítástechnika témákban. Kiemelt feladata a projektnek továbbá, hogy a SLICES-RI (Research Infrastructure) ökoszisztéma köré kutatói közösséget építsen, létrehozza és megerősítse az infrastruktúra kihasználásához szükséges kapcsolatokat az érintett ipari szereplőkkel, továbbfejlessze a kutatások reprodukálhatóságának és a kísérletek megismételhetőségének meglévő módszereit, valamint megfelelő megoldások fejlesztésével és bevezetésével megteremtse SLICES-RI-hez való könnyű hozzáférés lehetőségét a különböző tudományágak felhasználói számára.

A budapesti találkozó résztvevőit a helyi érdekelt szervezetek képviselői köszöntötték, akik támogatásukról biztosították a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 2021-ben elismert SLICES Kutatási Infrastruktúrát (RI). Elsőként Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese vázolta fel, hogy a SLICES-RI hogyan illeszkedik a magyar K+F+I stratégiába és ökoszisztémába, valamint ismertette, hogy jelenleg milyen eszközök állnak rendelkezésre a kutatási infrastruktúrák támogatására. Ezután Lovas Róbert, a HUN-REN Központ tanácsadója mutatta be a HUN-REN kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenységét és terveit, ideértve a SLICES-RI-be integrált HUN-REN Cloudot is.

Ezek után a projekt nyílt felhívásának két magyar nyertesének előadása következett, amelyben a SLICES-RI-t hasznosító projektjeikről számoltak be. Dr. Juhász Zoltán (Pannon Egyetem) jelentős GPU erőforrást igénylő EEG jelfeldolgozó algoritmust fejlesztett ki az agyi aktivitás elemzésére a SLICES-SC RI-n. Szabó Marcell (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) az autonóm közlekedéssel kapcsolatos 5G kutatási kísérletét ismertette, amelyhez az EURECOM infrastruktúráját vette igénybe. Mindkét kutató élt a SLICES-SC által biztosított mobilitási támogatással, így személyesen látogattak el az érintett kutatási infrastruktúrához. A kutatói mobilitási programnak már számos résztvevője volt, további információkért kérjük, látogasson el a projekt weboldalára.

A kétnapos esemény kimenetele alapján joggal mondhatjuk, hogy a SLICES-SC előtt igen aktív időszak áll, hiszen finomításra kerül majd a hasznosítási terv, illetve a hackathonok szervezése mellett  további tartalmakkal gazdagodik a SLICES Academy portál. Ezenkívül a projekt bejelentette a PhD hallgatókat célzó nyári iskoláját, amely 2024. július 08. és július 12. között kerül megrendezésre Olaszországban, a Lipari-szigeteken. A SLICES-SC együttműködik a lipari “J.T. Schwartz International School for Scientific Research” iskolával, amely széleskörű tapasztalattal rendelkezik nyári doktori iskolák szervezésében különböző témakörökben: számítástechnika, fejlett hálózatépítés, biológia, komplex rendszerek stb. Az idei doktori iskola témája az alábbi lesz: Open and Programmable 6G Networks in the Cloud/Edge Continuum: Research Challenges and Experimentation Tools in SLICES Research Infrastructures. A részletek a nyári iskola weboldalán találhatóak.