25 éves a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya, a magyar web fejlődésének egyik katalizátora

25 évvel ezelőtt, 1994-ben alakult meg a SZTAKI-ban a DSD (Department of Distributed Systems), az Elosztott Rendszerek Osztálya (dsd.sztaki.hu). Az osztály úttörő szerepet játszott a Magyarországon akkor még újdonságnak számító World Wide Web (WWW) technológiák hazai bevezetésében, elterjesztésében, de nemcsak ott. Az évforduló alkalmából bemutatunk néhány kiemelkedő projektet a múltból.

A magyar web kezdetei

Az ország első webszolgáltatásai (például a SZTAKI Szótár), első kormányzati honlapjai/portáljai (www.kormany.hu, www.kancellaria.gov.hu), legelső webes műalkotásai (pl. Nightwatch művészeti hálófolyóirat, a webes műalkotások galériája: SZTAKI Gallery) létrehozása mellett gyorsan kialakult az a tematikus szakmai profil, mely azóta is jellemzi az osztály kutatás-fejlesztési tevékenységét. E tematikus profilt három elkülönülő, de a webtechnológiák felhasználására épülő szakmai témakör jellemzi: digitális könyvtárak és archívumok, csoportmunka-támogatás és a szemantikus web. E területeken végzett kutatás fejlesztési munkák mellett az magyar szakmai közösség számára nélkülözhetetlen hálózati szolgáltatásokat is fenntart az osztály.  

Az Elosztott Rendszerek Osztályán működik 1995 óta a World Wide Web Konzorcium (W3C) Magyar Irodája, amely kiemelt feladatának tekinti, hogy a webtechnológiák fejlődéséről, a nemzetközileg létrehozott webes szabványokról és műszaki ajánlásokról folyamatos tájékoztatást nyújtson a hazai internetes közösségnek, valamint a magyar szakközönségnek fontos W3C-szabványdokumentumokat honosítsa, magyarul is elérhetővé tegye honlapján.

A magyar digitális archívumok kezdetei

A SZTAKI DSD osztály megalakulásával szinte egyidejűleg, még 1995-ben felállítottuk az intézetben az NCSTRL (az USA számítástudományi digitális könyvtári hálózata)  legelső európai csomópontját és bekapcsoltuk azt az NCSTRL hálózatba, ezáltal megteremtettük  az európai hozzáférést az USA számítás-tudományának rendelkezésre álló, teljes szövegű publikációihoz. Ezt a budapesti ERCIM (The European Research Consortium for Informatics and Mathematics)  Execom vezetői ülésen is bemutattuk.

Európai együttműködésben elkészült az ETRDL (ERCIM Technical Reference Digital Library) is, melyben a SZTAKI hazai csomópontot üzemeltetett, és az ETRDL (Európa) - NCSTRL (USA) kapcsolat létrehozásáért volt felelős.  Később az ETRDL technikai alapjain készítettük az AQUA keresőnket, amely korai Java applet technológiával az ismétléses finomítás (iterative refinement via facets) keresési módszert támogatta új minőségi szintre emelve a digitális könyvtári rendszerek keresési szolgáltatását. Ezt az ERCIM 10 éves évfordulóján Amsterdamban mutattuk be.

A SZTAKI DSD az elejétől fogva részt vett a DELOS LTR (az EU Long Term Basic Research programja) projektben, amelynek célja a digitális könyvtári technológiák fejlesztését célzó kutatások európai elősegítése és támogatása volt Ez tette lehetővé azt, hogy elkezdődjön Magyarországon is a digitális archívumok kutatása és fejlesztése, harmonikusan beágyazva az európai digitális könyvtári kutatás-fejlesztési erőfeszítésekbe. Később a SZTAKI DSD folyamatosan jelen volt az európai digitális könyvtári kutatói közösségben a DELOS NoE, illetve a DELOS NoE2 európai (FP4 és FP5) projektek tagjaként és számos más hazai és nemzetközi K+F projektben kamatoztathatta az európai szinten kifejlesztett, illetve az ott elsajátított technológiákat, műszaki megoldásokat.  

Közösségi rádiózás

Az európai kis- és közösségi rádiózás közvetlen szükségleteinek megfelelő P2P (peer-to-peer) elosztott rádióarchívum-hálózatot fejlesztettünk ki a StreamOnTheFly EU projektben. Itt a P2P-hálózati csomópontok meghatározhatták nyelvi, regionális vagy bármely más alapon, hogy mely más csomópontokkal cserélnek metaadatokat. Elkészülés után a StreamOnTheFly európai hálózata több mint 10 éven keresztül üzemelt megbízhatóan, és biztosította az európai kis és közösségi rádiócsatornák digitálisműsor-archiválási igényeit, illetve a csatornák közötti műsorcserét, mintegy virtuális, ingyenes piacteret létrehozva a multimédia- (leginkább audió-) tartalmak kicserélésére és újra felhasználására.

A rádiózáson kívül más kontextusokban is foglalkozott a SZTAKI DSD a közösségek és a csoportos munka támogatásával (groupware, CSCW). Például a RICOH céggel közösen újfajta irodai információ-megosztó szoftvert fejlesztettünk ki, mely valósidejű tájékoztatást ad, ugyanakkor automatikusan próbálja az információmennyiséget optimalizálni úgy, hogy az ne legyen túlterhelő, de a fontos értesítések se maradjanak észrevétlenek. (A lenti kép a RICOH tokiói székházában készült, a közös kutatási projekt kezdetekor.)

4-es metró 3D-ben

A DSD már a első magyar webes művészeti projektekjeinél is kísérletezett az akkor újonnan feltűnt VRML (Virtual Reality Markup Language, később Modeling Language) háromdimenziós leírónyelvvel, és annak alkalmazásával művészeti projektekben.

Ennek folytatásaként, fővárosi felkérésre – még jóval a metróvonal átadása előtt – elkészítettük a 4-es metró Gellért téri állomásának 3D modelljét. E 3D modell volt annó az egyik legnagyobb, legbonyolultabb magyar 3D VRML modell, melynek létrehozásához illetve bemutatásához az akkor rendelkezésünkre álló nagy grafikus teljesítményű munkaállomásra (SiliconGraphics) volt szükség.

Plágiumkereső

A SZTAKI KOPI plágiumkeresőjét 2004-ben hoztuk létre, és azóta is üzemeltetjük. Ez volt az első plágiumkereső Magyarországon, amely jól kezelte a magyar nyelvű szövegeket, és később 2011-ben – a világon elsőként – valósított meg jó minőségű fordítási plágiumkeresést is, amely például detektálni tudta, ha valaki a dolgozatába az angol nyelvű Wikipediából magyarra fordított szövegrészeket illesztett be.

Első magyar közös kereső

Az OAI-PMH protokoll (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) azzal a céllal készült, hogy a közös keresők ezen keresztül gyűjtsenek be metaadatokat a kereshető, hálózaton elérhető, digitális archívumokból. Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárral együtt megvalósított Hektár projektben ilyen elven működő hazai közös keresőszolgáltatást készítettünk el, melynek továbbfejlesztése a jelenleg is használatban lévő oaikereső szolgáltatás, amely a hazai teljes szövegű tudományos publikációs repozitóriumokban keres.

Tolmácskesztyű

A SZTAKI DSD tolmácskesztyű projektjének célja az volt, hogy olyan használati eszközt készítsen siketeknek és beszédkárosultaknak, mely képes nagyban javítani mindennapi társadalmi kommunikációjukat, ezáltal életszínvonalukat. Ennek megvalósításához olyan, a kesztyű ujjaira szerelt mozgásérzékelőkön alapuló jelnyelvi tolmácskesztyűt fejlesztettek, amely egy illesztett mobiltelefonnal, valós időben alakítja verbális kommunikációvá a kézmozdulatokat, hangosan felolvassa a kesztyűben megformált különböző (szabványosított) jelnyelvi jeleket, gesztusokat.

Ad hoc időtoleráns hálózatok szimulációja

Szimulációs környezet (Chaoster) készítettünk időtoleráns  peer-to-peer ad hoc hálózatok vizsgálatára és tesztelésére (ezek a hálózatok közvetítő nélkül, a különböző mobil kliensek egymáshoz kapcsolódásával jönnek létre, és továbbítják az üzeneteket az így létrejövő ad hoc hálózaton belül). A szimulációs környezet részeként  elkészült egy IOS-alkalmazás is, amellyel egy valódi telefon is meg tud jelenni a szimulált hálózatban, virtuálisan egyesítve a valóságot és a szimulált környezetet. Az ad hoc hálózatok e típusának egyik legfontosabb felhasználási területe a természeti és/vagy társadalmi havária, krízishelyzetekben történő kommunikációs célú felhasználás, mely esetekben az országos kommunikációs rendszerek várható meghibásodása miatt, azok nem állnak feltétlenül rendelkezésre.

MTMT2 archívum rendszer

A SZTAKI DSD egyik legfrissebb fejlesztése az országos Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) új, 2-es szoftververziója, amely 60 ezer felhasználót (magyar tudományos kutatókat) szolgál ki, és nyilvántartja Magyarország teljes tudományos teljesítményét (2008-ig visszamenőleg). A világ tudományait célzottan, egészében átfogó archívumrendszer az egyik legbonyolultabb, országos felhasználásra szánt szoftverrendszer, melyet a SZTAKI DSD valaha is létrehozott.

COURAGE és a szemantikus web

A SZTAKI DSD már 2004-ben elkezdett foglalkozni a Szemantikus Web technológiával. Készítettünk intelligens szolgáltatásválasztót, SLA (Service Level Agreement = Szolgáltatási Szint Megállapodás) egyeztetőt, ontológia alapú végrehajtás ütemezőt és virtuális gép tervezőt, stb. 2011-ben saját Linked Open Data szolgáltatást indítottunk, amely a Nemzeti Digitális Adattár akkori tartalmát tette kapcsolt adatokként elérhetővé. Ehhez készült a LODmilla linked data böngésző, amely gráf alapú ún. asszociatív böngészést tesz lehetővé kapcsolt adatokon.

Legutolsó fejlesztésünk a COURAGE tudásgráf és a tudásrendszer teljes informatikai szolgáltatás rendszere, amely a COURAGE EU H2020 projektben a volt szocialista rendszer kulturális ellenállásának történelmi feldolgozását és megőrzését támogatta. A volt európai szocialista országok szakemberei készítették és gondozzák jelenleg is ennek a tudásgráfnak a tartalmát, mely alapján egyetemi tananyagok és e temakörön belüli virtuális kiállítások is készültek. E tudáskezelő rendszer a DSD szemantikus web szakmai témakörének jelenlegi csúcsteljesítménye.

A magyar web vége?

A webes technológiák magyar kutatás-fejlesztésének első 25 éve után, amely időszakban a SZTAKI DSD úttörő szerepet játszott, a webtechnológiák ma már a bevett (mainstream) technológiák körébe tartoznak, melyek nélkül nincs modern 21. századi társadalmi lét - sehol a világon. 

A kutatás-fejlesztés azonban nem állt le e területen, hanem a technológiák bonyolultságának növelése. és ezzel pontosan ellentétesen az egyszerűsítése irányában is folytatódik párhuzamosan. A SZTAKI DSD mindkét irányzat aktív művelője, és marad is az elkövetkező, tervezetten 25 évben is.