Gábor Dénes-díjat kapott Dr. Váncza József, a SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának vezetője

A 2021-es Gábor Dénes-díj kitüntetettjeit 2021. december 17-én hozta nyilvánosságra a díj hivatalos weblapja. A szintén december 17-re időzített ünnepélyes átadót jövőre halasztották. A NOVOFER Alapítvány Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma többek között Dr. Váncza Józsefet, a SZTAKI laborvezetőjét is kitüntetésben részesítette.

„A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült Dr. Váncza József, villamosmérnök, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutató-laborítórium vezetője, a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös tekintettel fejlett robotikai alkalmazások, intelligens vezérlések és okos energetikai rendszerek kialakítására, az ember-robot együttműködés, továbbá a kooperatív és fenntartható termelés magas szinten kimunkált szempontjaira” – írja a hivatalos forrás.

Dr. Váncza József
Dr. Váncza József (fotó: Sebestyén László)

Váncza József Budapesten született, 1960-ban. Diplomáját 1984-ben szerezte a BME Villamosmérnöki Karán, 1994-ben lett a műszaki tudományok kandidátusa. Egyetemi végzése óta az akkori MTA, mai ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) munkatársa, a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium társalapítója, 2015-től vezetője. Kutatási területei a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásai, termelésinformatika, kiber-fizikai gyártórendszerek, ember-robot együttműködés, kooperatív és fenntartható termelés hálózatokban. Munkáiban mindvégig az egyetemi és kutatóintézeti szféra és az iparvállalatok együttműködését kezdeményezte, az innovációs folyamat gyorsítására törekedett. Három évtizede vesz részt az egyetemi oktatásban: elsősorban a BME Gépészmérnöki Karán tanít, ahol a Gyártástudomány és -technológia Tanszék docense (2007-). Az International Academy for Production Research (CIRP) rendes tagja (2008-), ahol a Production Systems and Organisations bizottság volt elnöke 5/6 (2016-2019), a szerkesztő bizottság alelnöke (2021-). A Magyar Mérnökakadémia (2015-) és International Academy of Engineering and Technology (AET) tagja (2021-). 200 feletti tudományos közleményére eddig mintegy 3000 nemzetközi hivatkozást kapott, 7 nemzetközi szabadalom részese.

„A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 33. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civilszféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 256- an részesültek ezen elismerésben” – írja az alapítvány közleménye.

Váncza József 2021-ben lett a CIRP Annals – Manufacturing Technology szerkesztő-bizottságának elnökhelyettese, nagyapja történetéről pedig a decemberi Forbes magazin közölt történelmi cikket. Januárban Dr. Monostori Lászlóval, a SZTAKI igazgatójával közösen publikált egy tanulmányt, ami a koronavírus-járvány utáni világ gyártási folyamatairól szólt.