Csató László

tudományos munkatárs, kutató
Cím
1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.
Szobaszám
L 411
E-mail
csato.laszlo@sztaki.hun-ren.hu
Telefon
+36 1 279 6169

Végzettség
• Közgazdaságtudományok doktora (Ph.D.), summa cum laude
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, 2011-2015
Ph.D. disszertáció: A páros összehasonlításokon alapuló rangsorolás módszertani és alkalmazási kérdései
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/844/
• Gazdaság-matematikai elemző (MSc) mesterdiploma, Kitüntetéses Oklevél
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2009-2011
Szakdolgozat: Globalizáció, jövedelemelosztás és input-output modellezés
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/3776/
•Gazdaságelemzés (BSc) alapdiploma, Kitüntetéses Oklevél
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2006-2009
Szakdolgozat: Külső egyensúlytalanságok a Baltikumban
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/3244/
• Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr, 2000-2006

Kutatási területek
•Társadalmi választások elmélete
•Játékelmélet
•Rangsorolás páros összehasonlítással
•Hálózatelemzés
•Döntéselmélet

Kutatási pályázatok, programok
•MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program
Rangsorolás páros összehasonlításokkal: elmélet és alkalmazások, 2016. szept. - 2019. aug.
http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-premium-posztdoktori-kutatoi-programjanak-nyertesei-106642
•Budapesti Corvinus Egyetem, Kutatási Kiválósági Díj, 2016
http://portal.uni-corvinus.hu/?id=31637&tx_ttnews[tt_news]=25623&L=1
•Magyar Tudományos Akadémia Ryoichi Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány
Centralitási mértékek matematikai elemzése, 2015. febr. - nov.
http://www.tokyofoundation.org/sylff/16822
•OTKA K 111797, résztvevő, 2014. szept. -
Bozóki Sándor: Páros összehasonlítás alapú preferenciamodellezés és rangsorolás
http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=111797&keyword=111797
•MTA-BCE „Lendület” Stratégiai Interakciók Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs, 2014. márc. - 2016. aug.
http://sikcs.uni-corvinus.hu/index.php?id=54883
•Nemzeti Kiválóság Program, Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj
Rangsorolási módszerek és páros összehasonlítás mátrixok alkalmazásának matematikai háttere, 2013. febr. - 2014. jan.
http://nemzetikivalosag.hu/documents/10191/1411475/ACSJD_20130228_A1.pdf/7c41d239-efc2-4353-a0b1-e8b2ebae5937
http://nemzetikivalosag.hu/documents/10191/0/Almanach.pdf/79575e27-e9d7-4513-a56e-9807cb5a9139
•OTKA K 77420, résztvevő, 2012. jan. - 2014. márc.
Temesi József: Üzleti és közgazdasági döntések támogatása: modellek és számítógépes megoldások
http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=HU&num=77420

Publikációk
•MTMT: https://vm.mtmt.hu//www/index.php?AuthorID=10032521
•Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?pagesize=100&user=xje88NkAAAAJ&hl

Oktatás
•2014. okt. - (2016. szept. - 2019. aug. heti 8 óra)
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, tanársegéd
Oktatott tárgyak (angol): Operations Research (előadás); Operations Research, Quantitative Methods (szeminárium)
Oktatott tárgyak (magyar): Operációkutatás, Operációkutatási modellek I., Operációkutatási modellek II. (előadás); Döntési módszerek, Döntéstámogatás, Fejezetek a döntéselméletből, Gazdaságmatematika, Kvantitatív módszerek, Makroökonómia, Operációkutatás, Operációkutatási modellek I., Operációkutatási modellek II. (szeminárium)