Tudományos tábor tehetséges fiataloknak

Alkalmazott és pénzügyi matematikai témákkal, nukleáris technikával, orvosi fizikával, valamint a szilárdtest-fizika eredményeivel ismerkedhetett az a majd félszáz diák, aki részt vett az MTA és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara által első ízben megrendezett nyári táborban. A szervezésben intézetünk is kiemelkedő szerepet vállalt.

A tehetséges fiatalok érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt, az utánpótlás-nevelés és a „kiművelt emberfők sokaságának” gyarapítása egyaránt az MTA közfeladatai közé tartozik. Az Akadémia e feladatokat szem előtt tartva járult hozzá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara által első ízben megrendezett bentlakásos nyári tábor programjaihoz.

Sciencecamp  elnevezésű egyhetes rendezvénysorozat célja az volt, hogy színes programok és a részt vevő fiatalok saját munkája révén hozza közelebb a természettudományos és mérnöki ismereteket a pályaválasztás előtt álló, középiskolás diákokhoz. A szervezők elsősorban olyan fiatalokat vártak a táborba, akik egyébként nehezebben juthatnak el Budapestre. A fővárostól távolabbi régiókból és a határon túlról jelentkező diákok mellett külön örömmel fogadták a lányok részvételi szándékát.

A diákok számára ingyenes tábor költségeit a BME, valamint társadalmi és céges szponzorok fedezték. A Sciencecamp e tekintetben Magyarországon egyedülálló kezdeményezést valósított meg, mivel a legtöbb hasonló tábor pályázati forrásokra támaszkodik. A tábort szervező és lebonyolító egyetemi oktatók-kutatók a munkát társadalmi felajánlás formájában, ingyen végezték.

A 40 fősre tervezett táborba mintegy hatszoros volt a túljelentkezés. Végül 46 diákot vettek fel. Közülük öten budapestiek voltak, négyen pedig a határon túlról érkeztek, ketten Székelyföldről, egy táborozó a Kárpátaljáról, egy diák pedig az USA-ból. A táborozók között 28 lány és 18 fiú volt.

A színes szakmai programok között alkalmazott és pénzügyi matematika, nukleáris technika, valamint orvosi fizika és szilárdtest-fizika is szerepelt. Emellett sportrendezvények és kulturális események is színesítették a programot. A részt vevő diákok mintegy felének e tábor keretében adatott meg először, hogy eljusson a Parlamentbe. A tábort a végén a résztvevők anonim kérdőíveken értékelték, és egyöntetűen magas színvonalúnak és sikeresnek minősítették. A szervezők szándéka szerint a Sciencecampot hagyomány- és értékteremtő programként a következő években is megrendezhetik, amennyiben ezt a szponzori adományok lehetővé teszik.

Az egyhetes rendezvénysorozat célja az volt, hogy színes programok és a részt vevő fiatalok saját munkája révén hozza közelebb a természettudományos és mérnöki ismereteket a pályaválasztás előtt álló, középiskolás diákokhozFotó: Sciencecamp

Az esemény fővédnöke Szász Domokos, az MTA alelnöke volt. A szervezésben és a programok kidolgozásában két, a BME-n működő akadémiai Lendület-kutatócsoport (MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport, MTA-BME Lendület Spintronikai Kutatócsoport), illetve az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete is részt vett.