A SZTAKI kutatóit díjazták a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK)

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a SZTAKI kutatói témavezetőként vagy versenyzőként is részt vettek, és több díjat is elhoztak.

Díj Szerző Konzulens

Gróf Tamás, a Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium munkatársa II. helyezést ért el a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi szekciójában Repülőgépek pálya relatív navigációjának Error-state Kalman Filter alapú megvalósítása IMU-kamera-barometrikus szenzorok felhasználásával című dolgozatával, valamint III. helyezést ért el ugyanott a Rendszer és irányítástechnika szekcióban Statisztikai hipotézisvizsgálaton alapuló repülőgép pozíció szenzor hibadetektálás valós repülési adatok felhasználásával című dolgozatával.

Konzulense Bauer Péter, Ph.D., a Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa.

Czipczer Vanda
Gróf Tamás
Bauer Péter

 

H. Zováthi Örkény, a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium munkatársa „Városi környezetértelmezés valós idejű LiDAR szenzor és 3D lokalizációs térkép fúziójával” című dolgozatával a XXXV. OTDK Informatikatudományi Szekciójának Számítógépes látás és képfeldolgozás tagozatában III. helyezést ért el. Dolgozatának célja valós idejű LiDAR szenzorok méréseinek, valamint korszerű térinformatikai (GIS) rendszerekben tárolt téradatok fúzióját felhasználva a state-of-the-art objektumdetekciós módszerek hatékonyságát és megbízhatóságát megnövelő új eljárás bemutatása. Az algoritmusok hatékonyságát Budapest forgalmas helyszínein (Deák, Fővám és Kálvin tér) kvalitatívan és kvantitatívan igazolta a szerző.

Témavezetője Dr. Benedek Csaba, a SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának tudományos tanácsadója.

H. Zováthi Örkény
H. Zováthi Örkény

 

Benedek Csaba
Benedek Csaba